Solceller

Vi hjälper både privatpersoner och företag i Ljungby med omnejd att installera moderna solcellsanläggningar av hög kvalitet. Vi genomför hela projektet - från planering till montering, installation och service. Kvalitet är viktigt för oss och därför använder vi oss av premiumpaneler från BISOL och växelriktare från Kaco New Energy, som vi har på eget lager.

Försäljning

Vi säljer även solceller, växelriktare och montagematerial från BISOL och Kaco New Energy till installatörer och privatpersoner. Vi erbjuder både kompletta solcellspaket och styckvis försäljning.

Kontakta oss gärna med dina funderingar och förfrågningar.

Vi är väldigt nöjda med vår solcellsanläggning. Den funkar jättebra och har gett bra med el. Vårt försäkringsbolag tyckte att den var väldigt fint installerad.

Stefan Stenberg, kund

Solpaneler från BISOL

BISOL, med huvudkontor och tillverkning i Slovenien, är en av Europas främsta tillverkare av solceller. Vi använder oss av modellen BISOL Duplex med en 25-årsgaranti som innebär att effekten som mest går ner till 85 procent under det 25:e året. De har också en produktgaranti på 15 år.

Läs mer på: bisol.com

Växelriktare från Kaco New Energy

Växelriktare från Kaco utvecklas i Tyskland. Företaget har 20 års erfarenhet av tillverkning av växelriktare och är världskänt inom området. Vi använder oss av Kacos senaste växelriktare blueplanet 10.0 NX3 M2, samt blueplanet 20.0 NX3 M2. Den nya generationen växelriktare har den senaste teknologin och är designade för enkel installation och användning.

Läs mer på: kaco-newenergy.com

Vanliga frågor

Det behövs i regel inget bygglov för att sätta solceller på din byggnad eller fastighet. Undantag kan vara byggnader som är särskilt värdefulla, eller ligger inom bebyggelseområden som är det.

Läs mer på: Ljungby kommun

När solens strålar träffar solcellspanelen uppstår en elektrisk spänning som bildar likström. Likströmmen går vidare till växelriktaren som omvandlar den till växelström. Växelströmmen går vidare till dina eluttag, och det du inte själv använder leds ut på elnätet och köps av ett elbolag.

Solenergi är ett miljövänligt energialternativ som ger hundra procent förnybar energi. Hushåll som investerar i solceller minskar kraftigt sina driftskostnader. Kostnaden för att installera en anläggning kan upplevas som stor, men i förhållande till den förväntade besparingen så är den dock liten. Återbetalningstiden beräknas till 8-12 år. Solcellerna höjer också värdet på huset på grund av de lägre driftskostnaderna och efterfrågan på miljöanpassade hus.

Rulla till toppen